Grupa Żywego Różańca

 

 

Intencje Papieskie 2020

 

15 stycznia 2019 roku, Ojciec Święty Franciszek wyznaczył następujące intencje na poszczególne miesiące 2020 roku:

 

 

Styczeń 2020

 

Intencja ewangelizacyjna: o promocję pokoju na świecie.

Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.

 

 

 

 

Luty 2020

 

Intencja powszechna: o usłyszenie wołania migrantów.

Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

 

 

 

 

Marzec 2020

 

Intencja ewangelizacyjna: za katolików w Chinach.

Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

 

 

 

Kwiecień 2020

 

Intencja powszechna: o wyzwolenie od uzależnień.

Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.

 

 

 

Maj 2020

 

Intencja ewangelizacyjna: za diakonów.

Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

 

 

 

 

Czerwiec 2020

 

Intencja ewangelizacyjna: o drogę serca.

Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli swoje drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

 

 

 

Lipiec 2020

 

Intencja powszechna: za nasze rodziny.

Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

 

 

  

Sierpień 2020

 

Intencja powszechna: za ludzi morza.

Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz za ich rodziny.

 

 

 

Wrzesień 2020

 

Intencja powszechna: o szacunek dla zasobów planety.

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.

 

 

 

 

Październik 2020

 

Intencja ewangelizacyjna: za misję świeckich w Kościele.

Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu, w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

 

 

 

 

Listopad 2020

 

Intencja powszechna: sztuczna inteligencja.

Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.

 

 

  

Grudzień 2020

 

Intencja ewangelizacyjna: za życie modlitwy.

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.

 

 

 

 

ŻYWY RÓŻANIEC

 

Początki Żywego Różańca sięgają roku 1826. Zapoczątkowała go Paulina Jaricot (1799 - 1862) – francuska służebnica Boża, która pragnęła ożywić modlitwę różańcową.

Najważniejszą rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy Paulina. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy nazwane później „żywymi różami”(wtedy jeszcze istniały trzy części różańca: radosna, bolesna i chwalebna).

Święty Jan Paweł II ogłosił okres od października 2002 do października 2003 – Rokiem Różańca. Różaniec został wówczas ubogacony o nową tajemnicę światła. Każda z osób tworzących grupę dwudziestu osób zobowiązuje się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.

 

Żywy Różaniec tworzą osoby, które każdego dnia ofiarowują Matce Bożej jedną dziesiątkę różańca. Modlimy się indywidualnie w wybranym przez siebie miejscu i w dowolnym czasie. Każda osoba ma przydzieloną do rozważenia na dany miesiąc jedną z tajemnic różańca świętego. Tajemnice zmieniają się pierwszego dnia kolejnego miesiąca: np. radosna 1 zmienia się na radosną 2, po tajemnicach radosnych następują tajemnice światła, następnie bolesne i w końcu chwalebne. W ten sposób każde 20 osób tworzy jedną tzw. "Różę" Żywego Różańca. Darem tych osób dla Matki Bożej jest wtedy w sumie cały różaniec ofiarowywany każdego dnia.

Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła.

Kiedy grupa gości papieża Piusa IX zapytała go podczas wspólnego zwiedzania, co jest największym skarbem Watykanu, ten zaskoczył wszystkich, bo zamiast prowadzić ich do cennych arcydzieł, sięgnął do własnej kieszeni, z której wyciągnął różaniec, i powiedział: – To najcenniejszy skarb Watykanu. Dajcie mi armię modlących się na różańcu, a podbiję świat

Żywy Różaniec jest wielkim zapleczem modlitewnym, żyjącym najbardziej rozpowszechnioną w Kościele modlitwą maryjną, jaką jest różaniec, który „należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej – pisał Ojciec Święty Jan Paweł II w liście o różańcu. – Poprzez różaniec wstępujemy do szkoły Maryi, by Ona uczyła nas kontemplować oblicze Chrystusa, poznajemy tajemnice Jego życia, rozważane Jej sercem, otwieramy się na tajemnicę Trójcy Świętej, aby doświadczać miłości Ojca i radości Ducha Świętego”.

 

W naszej parafii istnieje dziesięć róż różańcowych, skupiających dwieście osób. Kto chciałby się włączyć w odmawianie Różańca w naszej parafii – zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy, od najmłodszych do najstarszych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Dwadzieścia węgli: jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, pozostałe są zimne – ale zbierzcie je razem, a wybuchną ogniem.”

 

Róże Różańcowe parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych:

 

1. Matki Bożej z Guadalupe

2. Św. Wojciecha

3. Św. Dominika

4. Św. Antoniego

5. Św. Józefa

6. Św. Maksymiliana Marii Kolbe

7. Bł. ks. Jerzego Popiełuszko

8. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej

9. Św. Ojca Pio

10. Św. Hiacynty i Franciszka

 

 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, siedziba: Katowice, Grota Roweckiego 22.