Sakramenty

Chrzest

Wymagane dokumenty:

 

- akt urodzenia dziecka (odpis);

- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska);

- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary;


I Komunia Święta

I Komunia Święta 17 maja 2020 godz. 11.00.

 

Katechezy dla rodziców: 30 września 2019 (poniedziałek) godz. 19.00.

                                                    4 listopada 2019 (poniedziałek) godz. 19.00.

                                                   27 stycznia 2020 (poniedziałek) godz. 19.00.

                                                    16 marca 2020 (poniedziałek) godz. 19.00.

 

Katechezy dla dzieci: 2 października 2019 (środa) godz. 19.00.

                                            6 listopada 2019 (środa) godz. 19.00.

                                            3 luty 2020 (poniedziałek) godz. 18.00.

                                            18 marca 2020 (środa) godz. 19.00.                                             

 

 

 

Poświecenie różańcy: 6 października 2019 (niedziela)  godz. 11.00.

Poświęcenie skarbczyków: 3 listopada 2019 (niedziela) godz. 11.00.

Poświęcenie medalików: 1 grudnia 2019 (niedziela) godz. 11.00.

Poświecenie świec: 2 lutego 2020 (niedziela) godz. 11.00.


Bierzmowanie

Zapraszamy wszystkich kandydatów do bierzmowania na mszę świętą w środę 18 września 2019 o godz. 18.00, w święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i młodzieży

 

Po mszy świętej odbędzie się spotkanie organizacyjne dla wszystkich kandydatów, uczniów klas ósmych szkół podstawowych, pragnących przystąpić do sakramentu bierzmowania w przyszłym roku.

 

Katechezy dla kandydatów:

25 września 2019 (środa) godz. 18.45.

9 października 2019 (środa) godz. 18.45.

23 października 2019 (środa) godz. 19.00.

30 października 2019 (środa) godz. 19.00.

5 listopada 2019 (wtorek) godz. 19.00.

20 listopada 2019 (środa) godz. 19.00.

27 listopada 2019 (środa) godz. 19.00.

29 stycznia 2020 (środa) godz. 19.00.

5 luty 2020 (środa) godz. 19.00.

12 luty 2020 (środa) godz. 19.00.

19 luty 2020 (środa) godz. 19.00.

 

17 luty 2020 (poniedziałek) godz. 19.00  Spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania.

 

2 marca 2020 (poniedziałek) godz. 19.00 Próba przed uroczystością przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 

5 marca 2020 (czwartek) godz. 19.00 Spotkanie księdza biskupa Grzegorza Olszowskiego z kandydatami do bierzmowania i młodzieżą parafii.

 

7 marca 2020 (sobota) godz. 16.00 Bierzmowanie.

 


Spowiedź Święta

Codziennie 30 minut przed rozpoczęciem mszy świętej


Małżeństwo

Plakat informacyjny

 

Prosimy narzeczonych o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej od sześciu do trzech miesiący przed ustaloną datą ślubu, aby spisać protokół rozmów kanoniczno – duszpasterskich.

 

Wymagane dokumenty:

  • aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu;
  • dowody osobiste;
  • świadectwo ukończenia katechizacji w szkole ponadgimnazjalnej/średniej;
  • zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich i dniu skupienia dla narzeczonych;
  • zaświadczenie o udziale w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego;
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne (ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

Szczegóły i rezerwacje terminów nauk przedślubnych i spotkań w poradni życia rodzinnego: narzeczenikatowicka.pl 

 

Więcej o sakramencie małżeństwa:

rodzina.archidiecezjakatowicka.pl

 

 

 

Poradnie Życia Rodzinnego w dekanacie Katowice-Piotrowice

 

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko

w Katowicach-Piotrowicach

 

(poniedziałek, wtorek, środa, godz. 18.00-20.00)


Konieczne zapisy na: narzeczenikatowicka.pl

Poradnia mieści się w domu katechetycznym (wejście z tyłu kościoła).

 

 

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Katowicach-Podlesiu

 


Konieczne zapisy na: narzeczenikatowicka.pl

 


Parafia Trójcy św. Katowice-Kostuchna

 (jeden raz w miesiącu - wtorek, godz. 17.30)

 

Terminy spotkań:

 3 marzec, 14 kwiecień, 5 maj, 2 czerwiec, 8 wrzesień,

6 październik, 3 listopad, 8 grudzień 2020 r.

 

Konieczne zapisy w kancelarii parafialnej:

poniedziałek i środa : godz. 19.00-19.30

wtorek, piątek i sobota : godz. 9.00-10.00

 

Telefon: 32 202 81 23 / e-mail: kostna@katowice.opoka.org.pl

  

Nauki przedmałżeńskie zakończone dniem skupienia

w dekanacie Katowice-Piotrowice

 

Parafia Trójcy św. w Katowicach-Kostuchnie

 

26 marzec 2020, godz. 17.00 (pierwsze spotkanie z czterech)

- rozpoczęcie Eucharystią. Po Mszy św. spotkanie w Domu Katechetycznym.

 

17 wrzesień 2020, godz. 17.00 (pierwsze spotkanie z czterech)

- rozpoczęcie Eucharystią. Po Mszy św. spotkanie w Domu Katechetycznym

 

 

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko

w Katowicach-Piotrowicach

 

16-19 marca 2020

20-23 kwietnia 2020

18-21 maja 2020

 

Konieczne zapisy drogą elektroniczną:

narzeczenikatowicka.pl

 

 

 

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Katowicach-Podlesiu

 

Konieczne zapisy drogą elektroniczną:

narzeczenikatowicka.pl

 

 

 

Formacja w duchu Św. Rodziny z Nazaretu

 

(w tym roku omawiane są postawy pokory, wdzięczności i ufności)

 

Krypta Katedry Chrystusa Króla

 

W środy o godz. 19.00.

 

Program: Msza św. z homilią oraz w pierwsze środy - z konferencją po Mszy św.,

w drugie, trzecie i czwarte środy - z Adoracją Najświętszego Sakramentu po Mszy św.;
oraz z cotygodniową okazją do spowiedzi - albo po konferencji, albo w czasie Adoracji.
Jest też możliwość rozmowy indywidualnej (ks. Stefan Czermiński) - telefon 607 395 278


Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest podczas odwiedzin chorych w pierwsze piątki miesiąca.

 

W nagłych wypadkach można wezwać kapłana o każdej porze.


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, siedziba: Katowice, Grota Roweckiego 22.